ÚČETNICTVÍ


 
  • vedení jednoduchého a podvojného účetnictví (případně jeho rekonstrukce)

  • u plátců DPH vedení daňové evidence

  • pravidelné informace o stavu pohledávek a závazků v dohodnutém rozsahu

  • průběžná kontrola stavu účtů hlavní knihy

  • zpracování roční účetní závěrky, včetně dokladové inventarizace

  • zpracování statistických výkazů

  • účetní poradenství

  • průběžné vyhodnocování daňového základu

  • INTRASTAT – CZ hlášení