DANĚ


 
  • registrace a zastupování na příslušném finančním úřadě

  • vyhotovení přiznání k dani z příjmu včetně všech povinných příloh

  • vyhotovení přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí

  • vyhotovení přiznání k dani z elektřiny, dani z plynu a spotřebních daní

  • posuzování podnikatelských záměrů klienta

  • optimalizace a minimalizace daňového zatížení klienta při využití všech dostupných legislativních prostředků

  • spolupráce s daňovými poradci, právníky, auditory a dalšími specialisty