MZDY


 
  • komplexní vedení mzdové agendy

  • zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnavatele a jeho pracovníků na správu sociálního zabezpečení a do zdravotních pojišťoven, zpracování měsíčních hlášení

  • zpracování měsíčních zúčtovacích a výplatních listin včetně platebních příkazů

  • roční zúčtování daně, zpracování mzdových listů, evidenčních listů, vystavení a doručení všech dokladů a potvrzení

  • zabezpečení styku se zdravotními pojišťovnami, se správou sociálního zabezpečení a daňovým úřadem

  • zastupování klienta při kontrolách orgánů státní správy